Mulig transportforsinkelse pga. militærøvelse

  • 2 oktober 2018
  • Forfatter: Kristin
  • Number of views: 231
  • 0 Comments

Se vedlagte melding nedenfor ifra en av våre transportører (BRING).
Også andre transportører (Postnord, Schenker, mm) vil kunne få de samme utfordringene.

 

Forsinkelser kan oppstå grunnet militærøvelsen Trident Juncture 2018

 

NATO og Norge skal holde militærøvelsen Trident Juncture 2018 fra oktober til slutten av november 2018.
Til tider kan det bli store belastninger på veinettet som kan medføre redusert fremkommelighet og forsinkelser i biltrafikken. Strekninger som er spesielt utsatt er Oslo-Trondheim ,Oslo-Møre, nordre Akershus, samt Hedmark og Oppland.

For din bedrift betyr dette:
den kan bli 1 dag ekstra forsendelsestid til og fra følgende postnummer:

  • Møre postnummer 6000-6799
  • Trøndelag postnummer 7000-7999 og 8900-8999
  • Hedmark og Oppland postnummer 2000-2999

For mer informasjon om øvelsene og hvordan trafikkbildet vil se ut, se på Forsvarets side her

Følg med på bring.no/kundeservice, der vil det bli lagt ut informasjon hvis forsinkelser oppstår.

 

For PostNord InNight er det spesielt områdene Trondheim, Steinkjer og Mo i Rana som er mest utsatt for forsinkelser. Likevel kan det oppstå lokale forsinkelser også andre steder i landet. Det er iverksatt tiltak hvor Statens Vegvesen har innvilget fritak for kjøre-/hviletidsbestemmelsene, og enkelte fremføringsruter er blitt endret. 

Eventuelle forsinkelser, vil trolig medføre 1-2 timer senere levering. InNight kundeservice vil løpende varsle dersom avvik oppstår. Skriv ut
Kategorier: Nyheter
Tags:
Copyright 2018 Otra Norge AS