AVDELING BODØ

Du finner oss:

Teglverkveien 19
Bygg A Inngang A6

8006 Bodø

Tlf: 75 41 17 70
Fax: 75 41 17 71

Postadresse:
Postboks 3544 - 8087 Bodø

E-post: OtraBodo@otranorge.no

 Kontakter
Fornavn Etternavn Stilling Epost Telefon Mobil
Svenn-Inge Laastad Salgssjef svenn-inge.laastad@otranorge.no
75 41 17 74
97 98 80 73
Hans Kanstad  Inneselger hans.kanstad@otranorge.no 75 41 17 72 48 06 48 99
Jan-Tore Ellevold-Olsen Otra Shop ansvarlig jan-tore.ellevold.olsen@otranorge.no 75 41 17 73 91 76 11 76
Copyright 2018 Otra Norge AS