OTRA FAGKURS

Økt kompetanse styrker bedriften

Som kunde av Otra får du tilgang til våre attraktive fagkurs. Å investere i kompetanse bidrar til å sikre at din bedrift står rustet til å møte den sterke utfordringen den teknologiske utviklingen krever.

En faglig utvikling sikrer også motiverte medarbeidere.

Målgruppe for Otra Fagkurs :

  • Montører
  • Tekniske saksbehandlere

I 2021 vil vi i gjennomføre de lovpålagte FSE kursene på alle våre avdelinger. I tillegg vil vi fra høsten sette opp kurs i NEK400 hvor vi gjennomgår endringene i forskriften. Ta kontakt med din lokale Otra avdeling for kursdatoer.

Alle kurs blir gjennomgått i detalj og skal være godkjent av kursansvarlig hos Otra.

Gjennomføring :

Alle kurs holdes ved våre lokale avdelinger.

Foredragsholdere :

Innleide kursholdere som er spesialister på sitt felt

Tidsplaner:

Ta kontakt med din lokale Otra avdeling eller Hanne Pettersen for mer informasjon om kurs og datoer.(se kontaktinformasjon under)

Kursbevis:

Alle deltakere mottar kursbevis.

Kursavgift:

Lav kursavgift som er beregnet kun til å dekke våre reelle kostnader.

Repetitive kurs:

FSE m/ førstehjelp arrangeres hvert år som  repetisjonskurs. Kravene som myndighetene setter til tidsintervallet, oppfylles av oss ved at kursene  avholdes innenfor samme periode som året før.

Kontaktpersoner avdelingsvis for Otra Fagkurs: 

Otra Avdeling
Kontaktperson(er)
Otra Fagkurs
Telefon
Email
Telemark/Vestfold
Christoffer Njaastad
33446000
christoffer.njaastad@otranorge.no
Moss
Tore Johan Bøe
69240710
Bærum
Ragnar Christensen
67171980
Drammen
Elin Wendelborg
32861000
Trondheim
Tor Haukaas
73804220
Oslo
Bjørn Berntzen
23036020
Kristiansund
Knut Rye

73804223
Stavanger
Magnus Eike
51824700
Bergen
Ole André Saarheim
55204504
Kristiansand
Frank Karlsen
38149090
Hamar Thomas Olsen

 62519802 thomas.olsen@otranorge.no
Tromsø
Jan-Viktor Nilsen
77601924
 Bodø Hans Kanstad  75411772 hans.kanstad@otranorge.no Sentral kontaktperson : 

Hanne Pettersen, Direkte innvalg : 32861064, email : hanne.pettersen@otranorge.no

 

Copyright 2021 Otra Norge AS