OTRA FAGKURS

”Økt kompetanse styrker bedriften” 

Som kunde av Otra får du tilgang til våre attraktive fagkurs. Å investere i kompetanse bidrar til å sikre at din bedrift står rustet til å møte den sterke utfordringen den teknologiske utviklingen krever.

En faglig utvikling sikrer også motiverte medarbeidere.

Målgruppe for Otra Fagkurs :

  • Montører
  • Tekniske saksbehandlere

I 2018 vil vi i gjennomføre de lovpålagte FSE kursene på alle våre avdelinger. I tillegg vil vi fra høsten sette opp kurs i NEK400 hvor vi gjennomgår endringene i forskriften.

Alle kurs blir gjennomgått i detalj og skal være godkjent av kursansvarlig hos Otra.

Gjennomføring :

Alle kurs holdes ved våre lokale avdelinger.

Foredragsholdere :

Innleide kursholdere som er spesialister på sitt felt

Tidsplaner:

Det utarbeides vår og høstplan som gjøres kjent på våre internettsider. Invitasjoner sendes ut i forkant av hvert kurs.

Kursbevis:

Alle deltakere mottar kursbevis.

Kursavgift:

Lav kursavgift som er beregnet kun til å dekke våre reelle kostnader.

Repetitive kurs:

FSE m/ førstehjelp arrangeres hvert år som  repetisjonskurs. Kravene som myndighetene setter til tidsintervallet, oppfylles av oss ved at kursene  avholdes innenfor samme periode som året før.

Kontaktpersoner avdelingsvis for Otra Fagkurs: 

Otra Avdeling
Kontaktperson(er)
Otra Fagkurs
Telefon
Email
Telemark/Vestfold
Morten Kjærland
33446000
terje.kittelsen@otranorge.no
Moss
Tore Johan Bøe
69240710
Bærum
Ragnar Christensen
67171980
Drammen
Elin Wendelborg
32861000
Trondheim
Tor Haukaas
73804220
Oslo
Bjørn Berntzen
23036020
Kristiansund
Ola Inge Rokstad

71585404
Stavanger
Magnus Eike
51824700
Bergen
Ole André Saarheim
55204504
Kristiansand
Frank Karlsen
38149090
Hamar Thomas Olsen

 62519802 thomas.olsen@otranorge.no
Tromsø
Øystein Jørgensen
77601924
 Bodø Svenn-Inge Laastad   75411774 svenn-inge.laastad@otranorge.no Sentral kontaktperson : 

Hanne Pettersen, Direkte innvalg : 32861064, email : hanne.pettersen@otranorge.no

 

Copyright 2019 Otra Norge AS