MILJØ & VERDIER


   

Miljøfyrtårnsertifisert

Bedriften er Miljøsertifisert som Miljøfyrtårnbedrift ved Hovedkontor og samtlige lokalavdelinge.r

Gjennom flere år har Otra Norge arbeidet aktivt med å redusere sitt forbruk av engangsemballasje, samt at det jobbes med kildesortering, komprimering og levering av papir, plast, trevirke og restavfall til godkjente mottaksstasjoner. Gjenbruk av pappemballasje og trepaller er også en viktig innsatsfaktor for miljøet, og vi stiller også krav til våre leverandører om bruk av resirkulerbare europaller.

 

BLUEWAY

Otra Norge har en miljøstrategi om at vi alle kan bidra litt til å forbedre vårt indre og ytre miljø. Gjennom "BlueWay - a sustainable programme" har også våre eiere i Sonepar etablert et klart mål om at vår vekst og forretningsutvikling, uansett i verden, skal være basert på bærekraftig utvikling.

Vi jobber daglig med å redusere "unødig" forbruk og har et kontinuerlig fokus på effektivisering av både logistikk, distribusjon og innemiljø, slik at dette er til minst mulig belastning for miljøet. Vi stiller også strenge krav til alle våre leverandører om at de må etterleve alle internasjonale konvensjoner vedrørende bruk av naturressurser og arbeidskraft.

 

Copyright 2020 Otra Norge AS